Rozpoczęła się walka pomiędzy Kiles(316w), Bubu Zibi(317b) a Khage(319h), Der Vurn(311b)