Rozpoczęła się walka pomiędzy K a c p e r(320p) a Black Panther(316h)