Rozpoczęła się walka pomiędzy Bije e(40p) a Any More(40m)