Rozpoczęła się walka pomiędzy Taren(163m) a Mocny Maddoks(218m), Szaman Maddoków(218m)