Rozpoczęła się walka pomiędzy Carbonite(318w) a Barkozo(344b)