Rozpoczęła się walka pomiędzy Mesten(40m) a Venn Judasz(40p)