Rozpoczęła się walka pomiędzy Mesten(40m) a Szypki Magu(40m)