Rozpoczęła się walka pomiędzy Krul Narzędzi(85t) a Tollok Utumutu(85h)