Rozpoczęła się walka pomiędzy Krul Narzędzi(85t) a El Szafaro(85w)