Rozpoczęła się walka pomiędzy Krul Narzędzi(85t) a Gamma knife(85p)