Rozpoczęła się walka pomiędzy Wegeta(302b) a Meriwas(300m)