Rozpoczęła się walka pomiędzy Kliimacik(37h), swager(38w), Undergroun(40w), toń kros(48w), Dropekvonelitka(46b), Rastamanto(45w) a Avanes(50m), True Warrior(50w), Gold Hammer(47m)