Rozpoczęła się walka pomiędzy Undefined(300b) a Meriwas(300m)