Siewca Nienawiści(237p) a Hekhor(185m), Impregnator(185t)