Rozpoczęła się walka pomiędzy Furiatmag(332m), fraszka(292p), Dziewonka(335b) a Lord Drwian(345h)