Rozpoczęła się walka pomiędzy Aston(344h), Mgła(350t) a Lord Drwian(348h)