Rozpoczęła się walka pomiędzy Lord Drwian(350h) a Daeelli(373h)