Rozpoczęła się walka pomiędzy Rakhis(290w) a ppiter(334b)