Rozpoczęła się walka pomiędzy Rakhis(290w), Maszos(293b) a Zaaru(300b), Iz-a(315t)