Rozpoczęła się walka pomiędzy Merry Nightmare(305b) a Rakhis(290w)