Rozpoczęła się walka pomiędzy Rakhis(290w) a lonia(374m)