Rozpoczęła się walka pomiędzy Kiri kaze(307t) a Rakhis(290w)