Rozpoczęła się walka pomiędzy Patoon(85t), De Veg(83m), King Lives(85p), Jasirek(83m), Kixerr(85h), cuonlinn(85b), Wilec(85p), Red Phellioz(84w), Asxter(84w), Flawless Sha(85p) a brosek(86m), Neskot(85m), kirekon(85w), szczytek(84w), Al-Bandi(85p), Czitek(85m), Leqmuq(84w), Pimeor(83p), Zeus bug kasztanów(86w), Tłustymag(86m)