Ograniczenie spamu na targowisku

opublikowano przez Groove Armada

Dziś wprowadziłem proste zmiany, które, mam nadzieję, pomogą w ograniczeniu spamu na targowisku przy jednoczesnej jak najmniejszej ingerencji w ludzi wystawiających oferty sprawiedliwie i uczciwie. Chodzi o przeciwdziałanie wystawianiu jednej i tej samej oferty na 15+ światów.

Zasady działania