Update 14 grudnia 2018 - nowe elity i herosi w liczniku ubić

opublikowano przez Groove Armada

Licznik ubić E2 (dodatek NI/SI)

Zmiany są dostępne od wersji dodatku 4.12.14.1