Update 27 marca 2018

opublikowano przez Groove Armada

Grooove.pl

Licznik ubić E2 (dodatek NI/SI)

Klanowy lootlog (dodatek NI/SI)

Klanowy lootlog (strona)

 

Zmiany w dodatku klanowego lootloga będą widoczne od wersji przynajmniej 7.3.27.1