Update 7 sierpnia - poprawki głównie dla klanowego lootloga i licznika ubić

opublikowano przez Groove Armada

Klanowy lootlog (strona)

Global Lootlog (strona)

Klanowy lootlog (dodatek SI/NI)

Licznik ubić (dodatek SI/NI)

Symulator umiejętności