Rozpoczęła się walka pomiędzy Ellectro(50p) a Problematyka(49p)