Rozpoczęła się walka pomiędzy Boxlorrek(49p) a Fafens(48b)