Rozpoczęła się walka pomiędzy Koks pln(76w) a boss of the gym(75m)