Rozpoczęła się walka pomiędzy Zyz(85w) a Przeko(86p)