Rozpoczęła się walka pomiędzy Przeko(86p) a Zyz(85w)