Rozpoczęła się walka pomiędzy Mawery na przelewie(301w) a pirania(303p)