Rozpoczęła się walka pomiędzy Slow Motion(244t) a Gorthaur Okrutny(300m)