Rozpoczęła się walka pomiędzy pirania(303p) a Acradanxo(303w)