Rozpoczęła się walka pomiędzy Proofek(168m) a Bogaty Luki(163t)