Rozpoczęła się walka pomiędzy Chris Kyle(302h), Firclaw(300t) a Niyogi(313w)