Rozpoczęła się walka pomiędzy Khage(310h) a Avdelia(320t)