Rozpoczęła się walka pomiędzy Sir Uthg(101m) a Lecę Z Tematem(100w), Bezquet(100w)