Rozpoczęła się walka pomiędzy Anastasij Pawłow(190p) a Mulher Ma(197b)