Instalacja

Global Lootlog to dodatek, który umieszcza nasze looty heroiczne i legendarne na stronie, aby później móc je przeglądać.

Podczas zdobycia itemu zawsze mamy możliwość zdecydowania, czy ma on zostać tam dodany, czy też nie. Dodatek może zapisywać zdobycze zarówno ze światów publicznych jak i prywatnych.

Aby zainstalować dodatek dla Starego Interfejsu, skopiuj i wklej do konsoli Margonem jedną z następujących komend:

addon https://addons2.margonem.pl/get/15/15651public.js

albo

extManager.task('add_list'); extManager.callDetails(15651);

Jeżeli natomiast chcesz zainstalować dodatek na Nowym Interfejsie, przeczytaj instrukcję instalacji dla światów z NI.

Udanych lootów!